Požadavky na auditní výbor ve světle novely zákona 93/2009 Sb., o auditorech

Novela zákona o auditorech přináší výrazné změny ve fungování výborů pro audit, a to nejen co se týče složení a postavení výboru samotného, požadavků na nezávislost a odbornou způsobilost, ale zejména v oblasti požadavků na rozsah agend, které má nově výbor pro audit vykonávat.

V souvislosti s regulací auditorské profese v rámci EU patří k novým úkolům výboru pro audit rovněž dohled nad neauditními službami poskytovanými auditorem. Naše školení vám umožní nalézt odpovědi na otázky související s novým postavením a posláním výboru pro audit.

Komu je školení určeno

  • Současným a budoucím členům auditních výborů

  • Nevýkonným členům kontrolních orgánů

  • Představitelům vrcholového vedení společností

Program

  • Požadavky na organizaci a odborné zajištění auditního výboru

  • Činnosti zajišťované auditním výborem

  • Zodpovědnost auditního výboru ve vztahu ke schválení neauditních služeb

  • Reportingové povinnosti auditního výboru

Přínosy

  • Dozvíte se, jak prakticky vykládat požadavky na nezávislost a odbornou způsobilost člena auditního výboru

  • Zjistíte, jaké nové povinnosti zákon členům auditního výboru ukládá

  • Osvojíte si reportingové požadavky směrem k orgánům regulujícím činnost auditního výboru

Termín

Požadavky na auditní výbor ve světle novely zákona 93/2009 Sb., o auditorech

Cena: 3 000,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení