Regulatorní dopady související s regulací Basel III / CRD IV, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2017

Chcete zlepšit kvalitu a správnost vykazování ČNB (COREP a FINREP) podle nové metodiky? Chcete vědět, jaké jsou hlavní metodické změny oproti předcházejícímu roku? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Chcete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?

Komu je školení určeno

 • Pracovníkům útvaru výkaznictví, financí a řízení rizik bank.

 • Pracovníkům útvaru interního auditu bank.

 • Obchodníkům s cennými papíry.

Program

 • Přehled hlavních změn v souvislosti s nařízením a směrnicí CRD IV.

 • Změny v oblasti regulatorního kapitálu, úvěrového rizika, likvidity (LCR, NSFR), velkých expozic a páky oproti předcházející úpravě dle Basel II a současně v rámci jednotlivých verzí metodiky dle CRD IV.

 • Představení nových reportů na likviditu pro rok 2016 (LCR a additional liqudity monitoring metrics).

 • Přehled hlavních požadavků na vykazování COREP a FINREP podle metodiky ČNB.

 • Oblasti s komplexním a problematickým metodickým výkladem.

 • Nejčastější chyby při výkladu metodiky.

Přínosy

 • Pochopíte hlavní dopady CRD IV na prostředí vaší společnosti.

 • Získáte přehled o best practices při vykazování COREP a FINREP na českém trhu.

 • Poznáte hlavní metodické nejasnosti výkaznictví ČNB v roce 2016 a možnosti, jak při nich postupovat.

 • Budete moci diskutovat o dopadech a metodických nejasnostech s odborníky, kteří se podíleli a podílejí na implementaci v bankách na českém trhu.

Registrujte se na dvě a více školení z programu INTEREST pro finanční instituce a získejte slevu.

 • Dvě školení: 5% sleva z ceny obou školení
 • Tři školení: 10% sleva z ceny všech školení
 • Čtyři a více školení: 15% sleva z ceny všech školení
Termín

Regulatorní dopady související s regulací Basel III / CRD IV, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2017

Cena: 4 400,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení