Regulatorní výkaznictví FINREP a zveřejňované informace dle standardu IFRS 9

Chcete získat rychlý přehled o praktických dopadech na regulatorní výkaznictví a zveřejňované informace. Chcete se připravit na plánované změny v regulatorním výkaznictví FINREP podle nového standardu IFRS? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Zajímá vás, které oblasti mají nejasný nebo komplexní výklad?

Komu je školení určeno

 • Pracovníkům útvaru výkaznictví, financí a řízení rizik bank a spořitelních družstev.

 • Pracovníkům útvaru interního auditu bank.

 • Obchodníkům s cennými papíry.

 • IT analytikům v oblasti finančního výkaznictví.

Program

 • Stručný přehled hlavních změn v souvislosti se standardem IFRS 9.

 • Popis změn v souvislosti se zveřejňováním informací.

 • Představení nových plánovaných reportů FINREP.

 • Přehled hlavních požadavků na regulatorní výkaznictví FINREP podle plánované metodiky EBA/ČNB.

 • Oblasti s komplexním a problematickým metodickým výkladem.

 • Praktické příklady.

 • Nejčastější chyby při výkladu metodiky.

Přínosy

 • Seznámíte se s požadavky nového standardu IFRS 9 v oblasti zveřejňovaných informací (disclosures).

 • Získáte přehled o hlavních očekávaných dopadech nového standardu IFRS 9 na regulatorní finanční výkaznictví (FINREP).

 • Získáte přehled o možných datových požadavcích a kritických místech při praktické implementaci.

Registrujte se na dvě a více školení z programu INTEREST pro finanční instituce a získejte slevu.

 • Dvě školení: 5% sleva z ceny obou školení
 • Tři školení: 10% sleva z ceny všech školení
 • Čtyři a více školení: 15% sleva z ceny všech školení
Termín

Regulatorní výkaznictví FINREP a zveřejňované informace dle standardu IFRS 9

Cena: 4 400,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení