Základy převodních cen a nastavení kontrolingových a účetních procesů

Představíme vám legislativní požadavky a základní metody, které se používají při transakcích se spojenými osobami. Upozorníme vás na rizika související s nastavením převodních cen pro společnosti. Probereme způsoby nastavení kontrolingových a účetních procesů podle požadavků dokumentace v oblasti převodních cen.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Finančním manažerům.
 • Pracovníkům útvaru kontrolingu.
 • Daňovým a účetním specialistům.
 • Členům statutárních orgánů ve společnostech, které jsou dotčeny problematikou převodních cen.
 • Všem, kteří chtějí lépe porozumět problematice převodních cen a dozvědět se praktické zkušenosti od našich daňových a účetních specialistů.

Program

 • Jak fungují převodní ceny a proč se jimi zabývat?
 • Platná legislativa a zdroje informací.
 • Metody stanovení a testování převodních cen.
 • Uplatňované obchodní modely a jejich vliv na praktické stanovení převodních cen. Co by měla obsahovat dokumentace převodních cen?
 • Jak nastavit kontrolingové a účetní procesy, aby podporovaly prokazatelné stanovení převodních cen:
  • Existuje ve vaší společnosti formalizovaná metodika alokace nákladů na produkty?
  • Provádí se příprava budgetů a kontrolingových reportů transparentně?
  • Je manažerský reporting společnosti v souladu s podklady připravovanými pro dokumentaci převodních cen?
 • Jak koresponduje nastavení informačních systémů v účetnictví a kontrolingu s informacemi uváděnými v dokumentaci převodních cen?

Přínosy

 • Prohloubíte si znalosti o rizicích, která plynou z případného nesprávného nastavení převodních cen.
 • Seznámíte se s aktuálními tématy a problémy v oblasti převodních cen (tj. tématy, na něž kladou důraz tuzemské a zahraniční daňové správy).
 • Budete schopni účinněji nastavovat kontrolingové a účetní procesy v oblasti převodních cen ve vaší společnosti.
 • Získáte znalosti, které vám umožní lépe argumentovat při jednání se zahraničními partnery ze skupiny o nastavování převodních cen i při jejich obhajování v rámci kontrol správci daně.
   
Termín

Základy převodních cen a nastavení kontrolingových a účetních procesů

Cena: 5 900,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení