Zaměstnanecké benefity dle IAS 19

Seznámíme vás s klasifikací zaměstnaneckých benefitů podle regulace IAS 19 a představíme metody a principy, které by společnosti měly používat pro ocenění závazků plynoucích z dlouhodobých zaměstnaneckých požitků ve svém účetnictví.

Komu je školení určeno

 • Účetním a pracovníkům controllingu či ekonomických oddělení, kteří účtují
  o závazcích ze zaměstnaneckých benefitů

 • Pracovníkům personálních oddělení, kteří navrhují a spravují zaměstnanecké benefity a chtějí mít přehled o tom, jaké závazky mohou z titulu zaměstnaneckých benefitů společnosti vznikat a jak se tyto závazky oceňují

Program

 • Klasifikace zaměstnaneckých benefitů, krátkodobé versus dlouhodobé zaměstnanecké požitky

 • Požadavky českých účetních standardů versus IFRS

 • Přírůstková metoda ocenění závazků ze zaměstnaneckých benefitů

 • Použité předpoklady pro ocenění rezervy na závazky ze zaměstnaneckých benefitů

 • Praktické ukázky výpočtu této rezervy

 • Požadavky na přílohu k účetní závěrce

 • Rekonciliace vývoje rezervy na závazky ze zaměstnaneckých benefitů

Přínosy

 • Získáte přehled, pro které typy zaměstnaneckých benefitů mají společnosti povinnost účtovat o závazku plynoucím z těchto benefitů a jak tyto závazky oceňovat

 • Pochopíte obecné principy a logiku fungování tzv. přírůstkové metody použité pro oceňování těchto závazků

 • Zjistíte, jakým způsobem provést rekonciliaci rezervy na závazky vyplývající ze zaměstnaneckých benefitů a které údaje publikovat v příloze k účetní závěrce

Termíny

Zaměstnanecké benefity dle IAS 19

27. 10. 2017 09:00–12:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 3 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení. Školení probíhá v českém jazyce.

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.