Zaměstnanecké benefity dle IAS 19

Seznámíme vás s klasifikací zaměstnaneckých benefitů podle regulace IAS 19 a představíme metody a principy, které by společnosti měly používat pro ocenění závazků plynoucích z dlouhodobých zaměstnaneckých požitků ve svém účetnictví.

Komu je školení určeno

 • Účetním a pracovníkům controllingu či ekonomických oddělení, kteří účtují o závazcích ze zaměstnaneckých benefitů
 • Pracovníkům personálních oddělení, kteří navrhují a spravují zaměstnanecké benefity a chtějí mít přehled o tom, jaké závazky mohou z titulu zaměstnaneckých benefitů společnosti vznikat a jak se tyto závazky oceňují

Program

 • Klasifikace zaměstnaneckých benefitů, krátkodobé versus dlouhodobé zaměstnanecké požitky
 • Požadavky českých účetních standardů versus IFRS
 • Přírůstková metoda ocenění závazků ze zaměstnaneckých benefitů
 • Použité předpoklady pro ocenění rezervy na závazky ze zaměstnaneckých benefitů
 • Praktické ukázky výpočtu této rezervy
 • Požadavky na přílohu k účetní závěrce
 • Rekonciliace vývoje rezervy na závazky ze zaměstnaneckých benefitů

Přínosy

 • Získáte přehled, pro které typy zaměstnaneckých benefitů mají společnosti povinnost účtovat o závazku plynoucím z těchto benefitů a jak tyto závazky oceňovat
 • Pochopíte obecné principy a logiku fungování tzv. přírůstkové metody použité pro oceňování těchto závazků
 • Zjistíte, jakým způsobem provést rekonciliaci rezervy na závazky vyplývající ze zaměstnaneckých benefitů a které údaje publikovat v příloze k účetní závěrce
Termíny

Zaměstnanecké benefity dle IAS 19

3. 4. 2018 09:00–12:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 3 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení. Školení probíhá v českém jazyce.