Řízení rizik v interním auditu (enterprise risk management)

Interní audit odpovídající standardům Institutu interních auditorů (IIA) má zcela nezastupitelnou úlohu při sledování efektivity celopodnikového řízení rizik. Na školení orientovaném převážně na celopodnikové řízení rizik z pohledu enterprise risk managementu (ERM) tedy definujeme pojem rizika v kontextu systému řízení a kontroly uvnitř organizace a poukážeme na vztah k funkci interního auditu.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

  • Zaměstnancům oddělení interního auditu.
  • Pracovníkům zabývajícím se řízením rizik

Program

  • Základní principy integrovaného řízení firemních rizik (enterprise risk management).
  • Metodologie enterprise risk managementu.
  • Role interního auditu v rámci enterprise risk managementu.
  • Sestavení periodické analýzy rizik jako vstupu pro plán interního auditu.
  • Identifikace a analýza rizik při výkonu auditních misí.

Přínosy

  • Porozumíte rizikově orientovanému internímu auditu.
  • Vyzkoušíte si, jak navrhnout a implementovat řízení rizik při plánování a výkonu auditních misí.
  • Budete schopni pomoci vedení vypracovat rámec celopodnikového řízení rizik.
Termín

Řízení rizik v interním auditu (enterprise risk management)

Cena: 6 600,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení