Vše, co jste chtěli vědět o Solvency II, ale báli jste se zeptat | KPMG Business Institute

Business Institute Změna jazyka / switch language

Nabídka školení

Vše, co jste chtěli vědět o Solvency II, ale báli jste se zeptat

0 termínů

Solvency II, klíčová reforma regulace evropského pojišťovnictví, už reálně ovlivňuje všechny pojišťovny v EU. Změny mají přímé dopady nejen na jejich fungování například v oblasti řízení rizik, kapitálu nebo dat a systémů, ovlivní zároveň i přístup regulátorů.

Komu je školení určeno

 • Ředitelům a vedoucím úseků, kteří potřebují porozumět širším souvislostem ORSA reportu, který jim je pravidelně předkládán.
 • Pracovníkům, kteří se zabývají řízením rizik, financemi, kontrolingem či výkaznictvím.
 • Interním auditorům.
 • Dalším profesionálům v pojišťovnictví.

Program

 • Solvency II – základní východiska, cíle, struktura a legislativní rámec.
 • Kvantitativní požadavky (Pilíř 1)
  • Oceňování aktiv a závazků včetně porovnání s oceňováním podle českých účetních standardů a IFRS
  • Oceňování technických rezerv včetně porovnání s oceňováním podle českých účetních standardů a IFRS 4 (fáze 2).
  • Kapitál.
  • Kapitálové požadavky – SCR a MCR.
  • Interní modely.
 • Kvalitativní požadavky (Pilíř 2)
  • Řídicí a kontrolní systém.
  • Vlastní vyhodnocení rizik a solventnosti (ORSA).
  • Klíčové funkce.
  • Systém řízení rizik.
  • Vnitřní kontrolní systém.
  • Interní audit.
 • Požadavky na zveřejňování (Pilíř 3)
  • Vykazování informací o pojišťovně vůči dohledovým orgánům.
  • Zveřejňování informací o pojišťovně.
 • Implementace v České republice – obecné pokyny EIOPA, národní specifika.
 • Očekávaný další vývoj.

Přínosy

 • Seznámíte se základními prvky regulace pojišťoven.
 • Ukážeme, jak podle Solvency II počítat kapitálové požadavky.
 • Dozvíte se o nových požadavcích na řízení pojišťoven z hlediska řízení rizik a jejich zohlednění v rozhodovacích procesech.
 • Získáte přehled, jaké jsou potřeba požadavky na vykazování informací vůči dohledovým orgánům.
 • Zjistíte, jaké praktické dopady bude mít nová regulace na činnost pojišťoven.

Registrujte se na dvě a více školení z programu INTEREST pro finanční instituce a získejte slevu.

 • Dvě školení: 5% sleva z ceny obou školení
 • Tři školení: 10% sleva z ceny všech školení
 • Čtyři a více školení: 15% sleva z ceny všech školení

Termíny

  acca

Všechna školení poskytovaná KPMG Business Institutem jsou součástí systému dalšího profesního vzdělávání pro členy ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), kteří díky účasti na nich budou moci pokračovat ve sbírání bodů CPD.

Za účast na našich školeních vždy obdržíte určitý počet CPD bodů (např. jeden den školení = 7 CPD bodů).