Mentoringový program aneb partnerem na Vaší cestě osobního rozvoje

Mentoring rozšiřuje obzory, nabízí přátelství a vzájemný respekt. Motivuje obě strany k rozvoji mezilidských a profesionálních dovedností. Je to zkušenost, která vede k vytvoření vzájemného respektu a podpory mezi všemi zúčastněnými.

Komu je program určen

 • Manažerům, kteří získali novou roli ve společnosti.
 • Manažerům nebo vedoucím pracovníkům, kteří jsou v prostředí změny či chtějí změnu a hledají nezávislého průvodce/partnera k objevování správné cesty a směru.

Program – možné oblasti zaměření mentoringu

 • Uvědomění si sponzorů, potvrzení očekávaní a cílů.
 • Identifikace vaší přidané hodnoty, talentu a osobních hodnot.
 • Váš tým.
 • Stanovení cílů.
 • Plánování jednotlivých kroků, kapacit a pracovního týmu.
 • Komunikace směrem do společnosti.

Přínosy

 • Získáte nový pohled na problematiku, jíž se zabýváte, s podporou nezávislého, zkušeného mentora, který má dlouholetou praxi v oblasti změnového managementu a rozumí vašemu současnému vnímání situace.
 • Potvrdíte si, zda správně vnímáte faktory klíčové pro váš osobní a tím i profesní rozvoj.
 • Pochopíte, co jsou další důležité kroky a klíčové faktory pro další rozvoj, které jste si dosud neuvědomovali.
 • Naleznete partnera pro oblasti, v nichž jste se doposud cítili sami.
 • Naučíte se praktické techniky, které pomohou zvýšit vaši efektivitu.
 • Poznáte individuální přístup, který odpovídá vašim osobním i profesním potřebám.

Kdo bude vaším mentorem?

Mgr. Hana Pleskačová

Hana Pleskačová má přes 20 let zkušeností z oblasti pojišťovnictví a poskytování finančních služeb. Odpovídala zejména za finanční řízení – věnovala se nastavování finančního řízení a operativnímu kontrolingu společností, který zasahoval i do řízení správy smluv a obchodu. Řídila několik implementačních projektů. Začínala na pozici pojistného matematika, působila také ve středním managementu v oblasti kontrolingu a správy a později jako finanční ředitelka velké mezinárodní společnosti. Právě role v top managementu ji přivedla ke koučinku a mentorování, o nichž je přesvědčena, že přinášejí přidanou hodnotu managementu v období změny. Koučinkem a mentorováním manažerů se zabývá od roku 2010, využívá svých zkušeností a metod, které získala v NLP Practitioner Certification.

Reference

„Hana je velmi zkušená, absolutně profesionální a lidsky velmi moudrá top manažerka. Pomohla mi a podpořila mě, když jsem se rozhodovala o pro mě osobně velmi významné změně v profesní kariéře. Bylo pro mě velmi důležité uvědomit si její skutečný rozměr. Hana mi pomohla také identifikovat možnosti dalšího rozvoje a určit měřitelné cíle. Plně využívá svoje zkušenosti s implementacemi změn ve společnostech a aplikuje je velmi pragmaticky a realisticky.

Přirozeně mi pomohla také si uvědomit a dávat si pozor na to, že realita přináší mnoho dalších úkolů a výzev, které je potřeba řešit. Náročná operativa ohrožuje zaměření na to, co je v plánu a co má skutečnou hodnotu. Svým nadhledem a zkušeností, cennou radou i dobře míněným upozorněním na odbočky z hlavní cesty mi jakoby svítila na cestu. Byla mým cenným průvodcem, skutečným mentorem a skvělým člověkem, kterému záleží na úspěchu druhých. Nejen za to si jí vážím a za vše jí děkuji.“

                                                                                                                                                  Ing. Lenka Hejduková, FCCA

                                                                                                                                                                  Obchodní ředitelka

                                                                                                             Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

 

„Hanka mě podpořila a naučila dívat se na věci s nadhledem. Zároveň byla mou osobní průvodkyní a nezávislým důvěryhodným partnerem v definování a dosahování cílů s minimem oscilací nahoru a dolů… Cesta k cíli tak může být přímější a rychlejší. Díky svým dlouholetým zkušenostem v top managementu je schopna vidět situaci z pohledu jak nadřízených, tak i podřízených a takto pochopit konkrétní požadavky sponzorů projektu. Díky spolupráci s Hankou nemusíte ‚narazit na zeď desetkrát, ale jen dvakrát‘.“

                                                                                                                                              Ing. Miriam Janýšková, MBA

                                                                                                                                                        Jednatelka společnosti

                                                                                                                                                                      BiiGood, s.r.o.

Termín

Mentoringový program aneb partnerem na Vaší cestě osobního rozvoje

Cena: Cena dle individuální dohody
Mám zájem o školení