Compliance – jak na ni prakticky z právního i riskového pohledu

V první části se seznámíte s compliance z právního pohledu, co je jejím obsahem a jaká rizika jsou spojena s neplněním povinností v oblasti compliance pro společnost i její management. V druhé části se dozvíte praktické dopady pro komerční společnosti, jakým způsobem může společnost přistoupit k řízení compliance, jak tuto roli zařadit do řídících struktur a efektivně řídit compliance rizika.

Komu je školení určeno

 • Vrcholovému managementu společnosti.

 • Členům vedení společnosti odpovědným za řízení rizik.

 • Podnikovým právníkům a pracovníkům společnosti, kteří se ve své každodenní praxi zabývají problematikou compliance.

 • Vedoucím vnitřního auditu.

Program

 • Jaké oblasti práva mají vliv na správné řízení compliance společnosti (pracovní právo, antikorupční úprava, hospodářská soutěž, trestní odpovědnost, daňová problematika, ochrana osobních údajů, AML, ochrana životního prostředí apod.).

 • Odpovědnost společnosti a jejího managementu za neplnění povinností compliance – civilní, správní a trestněprávní.

 • Příklady z praxe.

 • Zařazení compliance do řízení společnosti.

 • Určení exponovaných zaměstnanců.

 • Průběžné řízení compliance rizika.

 • Tvorba compliance matice.

Přínosy

 • Seznámíte se s tím, co by mělo být předmětem právní compliance a proč.

 • Získáte praktický přehled, jak ke compliance přistupovat a jaké efektivní mechanismy zavést.

 • Dozvíte se celou řadu aktuálních a praktických informací z různých oblastí, které by měly být předmětem compliance.

Termín

Compliance – jak na ni prakticky z právního i riskového pohledu

Cena: 4 400,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení