ROK společně – KROK dopředu

Projekt ROK společně – KROK dopředu je vlajkovou lodí expertní pomoci KPMG Česká republika. Neziskovkám a sociálním podnikům poskytujeme bezplatně naše odborné služby – audit, daňové poradenství, poradenské služby a právní služby. Pomáháme tak zefektivnit jejich fungování, minimalizovat administrativu a získat větší prostor pro přímou prospěšnou činnost.

V první fázi projektu vedou naši odborníci školení pro zástupce neziskového sektoru například v oblasti daní, auditu, výročních zpráv, interních procesů nebo finančního účetnictví.

Ve druhé fázi projektu vypíše KPMG výběrová řízení na tzv. servisní granty, které budou poskytovány v podobě konkrétních odborných služeb. Jednotlivé granty budou zaměřené na oblast daní, auditu, práva, risk managementu a consultingu.

Za systematické zapojování zaměstnanců do projektů společenské odpovědnosti jsme získali první místo v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci v soutěži TOP Odpovědná firma 2013.

Naše školení pro neziskové organizace:

  • probíhají každý rok v dubnu až červnu,
  • jsou bezplatná,
  • konají se v hlavní budově společnosti KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8,
  • využívají pracovníci neziskových organizací se základní znalostí dané problematiky.
Efektivní procesní řízení v neziskové organizaci
Efektivní procesní řízení v neziskové organizaci
Veronika Smělá
Mám zájem o školení (Zdarma)
Školení je zaměřené na procesní řízení v neziskové organizaci s důrazem na praktické využití. Naučíte se mapovat a vyhodnotit aktuální stav procesů ve Vaší organizaci. Dozvíte se, jak nejlépe navrhovat a zavádět změny napomáhající řízení v podmínkách neziskové organizace. Zároveň si budete moci vyzkoušet praktické mapování procesů a seznámíte se s přístupy k měření výkonnosti konkrétních procesů.
Jak oslovovat firemní dárce?
Jak oslovovat firemní dárce?
Ing. Anna Vaníčková
Mám zájem o školení (Zdarma)
Budeme mluvit o firemních dárcích, jejich motivaci, cílech a strategiích. O specifikách firemního světa a tipech, jak firemní dárce oslovit a zaujmout.
Základy finančního účetnictví pro nefinanční manažery neziskových organizací
Základy finančního účetnictví pro nefinanční manažery neziskových organizací

Mám zájem o školení (Zdarma)
Seznámíte se základními principy podvojného účetnictví, vhodným východiskem pro zpracování účetních výkazů neziskových organizací. Nové poznatky můžete uplatnit jak při práci s účetními výkazy, které jsou běžným nástrojem sebeprezentace neziskových organizací, tak při jednáních o rozpočtech či správném využití získaného grantu.
Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací
Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací
Martin Kořistka, Ing. Alena Ozaniaková, FCCA
Mám zájem o školení (Zdarma)
Seznámíte se se zákonnými předpisy a základními charakteristikami auditu neziskových subjektů. Představíme vám také pravidla sestavování výroční zprávy a její obsahové náležitosti včetně účetní závěrky, grafické prezentace výkazů i celkového zpracování.
Daňové úlevy a povinnosti pro veřejně prospěšné organizace
Daňové úlevy a povinnosti pro veřejně prospěšné organizace
Cílem semináře zaměřeného na daně je seznámit zástupce veřejně prospěšných organizací s potenciálními daňovými povinnostmi. Na semináři vám budou představeny základní principy daňové legislativy týkající se veřejně prospěšných organizacích.
Řízení finančních rizik pro sociální podniky
Řízení finančních rizik pro sociální podniky
Ing. Šimon Kolář, Ing. Naďa Waldeckerová
Mám zájem o školení (Zdarma)
Seznámíte se se základními principy řízení rizik ve společnosti – zaměříme se především na operační a finanční rizika. Nebudeme se zabývat čtením výkazů, ale nastavením modelu vašeho podnikání a kontrolních mechanismů tak, abyste mohli plánovat, předvídat a včas ovlivňovat finanční zdraví vaší společnosti.
Vztahy se zákazníky pro sociální podniky
Vztahy se zákazníky pro sociální podniky
Ing. Martina Kopsová
Mám zájem o školení (Zdarma)
Zaměříme na uskutečňování obchodních strategií, práci s klienty a budování obchodních vztahů, způsoby odlišení se od konkurence a nástroje, které vám k tomu mohou pomoci. Na konkrétním příkladu společně vymyslíme, jak může být sociální podnik více obchodně úspěšný.
Podnikatelské myšlení pro sociální podniky
Podnikatelské myšlení pro sociální podniky
Mgr. Ondřej Špaček, Ing. Radek Chaloupka
Mám zájem o školení (Zdarma)
Účelem semináře je seznámit účastníky s tématy, která pravidelně řeší týmy ve velké komerční firmě, a způsoby jakými lze k těmto tématům přistupovat. Cílem kurzu je v první řadě účastníkům nabídnout inspiraci a přimět je k zamyšlení nad tím, v čem existuje příležitost pro zlepšení a v čem si naopak vedou dobře.
Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací
Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací
Mgr. Ing. Ladislav Karas, LL.M., Mgr. Filip Horák
Mám zájem o školení (Zdarma)
Neziskový sektor představuje důležitou součást občanské společnosti. Máte zájem zahájit nebo již vyvíjíte aktivity v tomto sektoru? Na tomto školení získáte přehled o základních právních aspektech neziskových organizací, praktických řešeních při jejich řízení nebo evoluci v transformaci na jiné právní formy. V neposlední řadě se budeme věnovat také pracovněprávním specifikům neziskovek a aktuálním
General Data Protection Regulation (GDPR) pro neziskové organizace
General Data Protection Regulation (GDPR) pro neziskové organizace
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (tzv. GDPR) přináší významné změny v oblasti práce s osobními údaji a jejich zabezpečením. Nařízení se bude týkat i neziskových organizací, které zpracovávají osobní data občanů EU. Toto školení se zaměří na osvětu a rady v oblasti ochrany osobních údajů a řízení datových toků.