Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací | KPMG Business Institute

Business Institute Změna jazyka / switch language

Nabídka školení

Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací

0 termínů

Neziskový sektor představuje důležitou součást občanské společnosti. Máte zájem zahájit nebo už vyvíjíte aktivity v této oblasti? Na školení získáte přehled o základních právních aspektech neziskových organizací, od jejich založení a fungování, po jejich transformace na jiné subjekty.

Komu je školení určeno

  • Představitelům a pracovníkům neziskových organizací.

  • Zájemcům o neziskový sektor.

  • Dalším lidem, kteří mají zájem získat přehled o základních legislativních podmínkách pro fungování neziskového sektoru v České republice.

Program

  • Představení právních forem využitelných pro neziskový sektor.

  • Transformace neziskových organizací na nové právní formy dle občanského zákoníku.

  • Základní aspekty pracovněprávních vztahů s důrazem na specifika neziskového sektoru.

Přínosy

  • Získáte komplexní přehled o právním rámci fungování neziskových organizací, včetně možností transformace na nové právní formy.

  • Dozvíte se, jak postupovat v souvislosti se změnami v občanském právu.

  • Dostanete srozumitelné informace o základech pracovněprávních vztahů s ohledem na specifické potřeby neziskových organizací.

Termíny

  acca

Všechna školení poskytovaná KPMG Business Institutem jsou součástí systému dalšího profesního vzdělávání pro členy ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), kteří díky účasti na nich budou moci pokračovat ve sbírání bodů CPD.

Za účast na našich školeních vždy obdržíte určitý počet CPD bodů (např. jeden den školení = 7 CPD bodů).