Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací

Neziskový sektor představuje důležitou součást občanské společnosti. Máte zájem zahájit nebo již vyvíjíte aktivity v tomto sektoru? Na tomto školení získáte přehled o základních právních aspektech neziskových organizací, praktických řešeních při jejich řízení nebo evoluci v transformaci na jiné právní formy. V neposlední řadě se budeme věnovat také pracovněprávním specifikům neziskovek.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

  • Představitelům a pracovníkům neziskových organizací.
  • Zájemcům o neziskový sektor.
  • Všem, kteří mají zájem získat přehled o právním prostředí pro fungování neziskového sektoru v České republice.

Program

  • Přehled právních forem využitelných pro neziskový sektor s důrazem na transformace neziskových organizací na nové právní formy dle občanského zákoníku.
  • Povinnost členů orgánů jednat s péčí řádného hospodáře.
  • Základní aspekty pracovněprávních vztahů s důrazem na potřeby neziskového sektoru.

Přínosy

  • Získáte komplexní přehled o právním rámci fungování neziskových organizací, včetně možností transformace na nové právní formy.
  • Dozvíte se, jak postupovat v souvislosti se změnami v občanském právu.
  • Obdržíte srozumitelné informace o základech pracovněprávních vztahů s ohledem na specifické potřeby neziskových organizací.

 

Termín 23. 5. 2018 je již naplněn

Termín

Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací

Cena: Zdarma
Mám zájem o školení