Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací | KPMG Business Institute

Business Institute Změna jazyka / switch language

Nabídka školení

Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací

0 termínů

Seznámíte se s zákonnými předpisy a základními charakteristikami auditu neziskových subjektů. Představíme vám také pravidla sestavování výroční zprávy a její obsahové náležitosti včetně účetní závěrky, grafické prezentace výkazů i celkového zpracování.

Komu je školení určeno

  • Pracovníkům neziskových organizací, kteří se již podílejí na kompletaci výročních zpráv či zpráv o činnosti organizace nebo se podílejí na přípravě podkladů pro audit organizace.

  • Pracovníkům, kteří kompletaci dokumentu plánují a mají základní znalosti účetnictví.

Program

  • Legislativní rámec pro účetnictví a audit neziskových organizací.

  • Charakteristika auditu, specifika auditu neziskových organizací.

  • Výklad pravidel týkajících se sestavování výročních zpráv.

  • Sestavení výroční zprávy – obsahová stránka (struktura výroční zprávy, zpráva o činnosti organizace, příprava podkladů pro sestavení výroční zprávy).

  • Zveřejňování výroční zprávy.

  • Výroční zpráva jako nástroj budování vztahů s veřejností a dárci.

Přínosy

  • Seznámíte se se základními charakteristikami auditu neziskových subjektů, které vám pomohou k jednoduššímu plánování a hladkému průběhu auditu.

  • Osvojíte si pravidla pro sestavování výroční zprávy a její obsahové náležitosti včetně účetní závěrky, grafické prezentace výkazů i celkového zpracování.

Termíny

  acca

Všechna školení poskytovaná KPMG Business Institutem jsou součástí systému dalšího profesního vzdělávání pro členy ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), kteří díky účasti na nich budou moci pokračovat ve sbírání bodů CPD.

Za účast na našich školeních vždy obdržíte určitý počet CPD bodů (např. jeden den školení = 7 CPD bodů).