Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací

Seznámíte se se zákonnými předpisy a základními charakteristikami auditu neziskových subjektů. Představíme vám také pravidla sestavování výroční zprávy a její obsahové náležitosti včetně účetní závěrky, grafické prezentace výkazů i celkového zpracování.

Komu je školení určeno

  • Pracovníkům neziskových organizací, kteří se již podílejí na kompletaci výročních zpráv či zpráv o činnosti organizace nebo se podílejí na přípravě podkladů pro audit organizace.

  • Pracovníkům, kteří kompletaci dokumentu plánují a mají základní znalosti účetnictví.

Program

  • Legislativní rámec pro účetnictví a audit neziskových organizací.

  • Charakteristika auditu, specifika auditu neziskových organizací.

  • Výklad pravidel týkajících se sestavování výročních zpráv.

  • Sestavení výroční zprávy – obsahová stránka (struktura výroční zprávy, zpráva o činnosti organizace, příprava podkladů pro sestavení výroční zprávy).

  • Zveřejňování výroční zprávy.

  • Výroční zpráva jako nástroj budování vztahů s veřejností a dárci.

Přínosy

  • Seznámíte se se základními charakteristikami auditu neziskových subjektů, které vám pomohou k jednoduššímu plánování a hladkému průběhu auditu.

  • Osvojíte si pravidla pro sestavování výroční zprávy a její obsahové náležitosti včetně účetní závěrky, grafické prezentace výkazů i celkového zpracování.

Na školení si s sebou vezměte poslední vydanou výroční zprávu.

Termín

Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací

Cena: Zdarma
Mám zájem o školení