Daňové úlevy a povinnosti pro neziskové organizace | KPMG Business Institute

Business Institute Změna jazyka / switch language

Nabídka školení

Daňové úlevy a povinnosti pro neziskové organizace

0 termínů

Cílem semináře zaměřeného na daně je seznámit zástupce veřejně prospěšných organizací s potenciálními daňovými povinnostmi. Na semináři vám budou představeny základní principy daňové legislativy týkající se veřejně prospěšných organizacích.

Komu je školení určeno

 • Pracovníkům veřejně prospěšných organizací: účetním specialistům, ekonomům i dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program

 • Veřejně prospěšné organizace a jejich daňová specifika
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Členění příjmů veřejně prospěšných organizací – příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy osvobozené, příjmy, které jsou vždy součástí základu daně
 • Zdanění bezúplatných příjmů
 • Reklama, sponzoring, bezúplatný příjem (dar)
 • Stanovení základu daně
 • Uplatnění odčitatelných položek
 • Daň z přidané hodnoty
 • Určení činností vstupujících do výpočtu obratu pro určení, zda je daná veřejně prospěšná společnost plátcem DPH
 • Povinnost odvádět DPH na výstupu
 • Ostatní daně – kdy je veřejně prospěšná společnost poplatníkem/plátcem daně a co je předmětem daně
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z nemovitostí
 • Daň silniční

Přínosy

 • Zorientujete se v základních daňových pravidlech.
 • Seznámíte se s potenciálními daňovými povinnostmi veřejně prospěšných organizací.
 • Získáte detailní daňový přehled pro práci s dary a reklamou v neziskovém sektoru.
 • Účast na semináři nevyžaduje hluboké znalosti daňové problematiky. Základní znalost daní či účetnictví bude samozřejmě výhodou, ale pro pochopení problematiky není nezbytná.

Termíny

  acca

Všechna školení poskytovaná KPMG Business Institutem jsou součástí systému dalšího profesního vzdělávání pro členy ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), kteří díky účasti na nich budou moci pokračovat ve sbírání bodů CPD.

Za účast na našich školeních vždy obdržíte určitý počet CPD bodů (např. jeden den školení = 7 CPD bodů).