Efektivní procesní řízení v neziskové organizaci | KPMG Business Institute

Business Institute Změna jazyka / switch language

Nabídka školení

Efektivní procesní řízení v neziskové organizaci

0 termínů

Naučíte se mapovat a vyhodnocovat aktuální stav procesů a jejich fungování a následně navrhovat a implementovat opatření, která mohou vést ke zlepšení dané situace podmínkách neziskové organizace. Zároveň si budete moci vyzkoušet praktické mapování procesů a seznámíte se s přístupy měření jejich výkonnosti a výkonnosti celé organizace.

Komu je školení určeno

 • Vedoucím pracovníkům neziskových organizací, kterým může školení pomoci se zavedením či zlepšením procesního řízení organizace.

 • Projektovým pracovníkům.

Program

 • Úvod do procesního řízení.
 • Definice procesu.
 • Tradiční organizace vs. procesní řízení.
 • Průběžné zlepšování procesů.
 • Procesní restrukturalizace a optimalizace.
 • Typický procesní model neziskové organizace.
 • Řídicí, klíčové a podpůrné procesy.
 • Mapování procesů.
 • Měření výkonnosti procesů a jeho význam.
 • Struktura a návrh ukazatelů měření výkonnosti.
 • Benchmarking.

Přínosy

 • Osvojíte si nástroje a techniky, které můžete uplatnit při optimalizaci procesního fungování neziskové organizace.
 • Proniknete do problematiky měření výkonnosti jednotlivých procesů i organizace jako celku.

 

Termíny

  acca

Všechna školení poskytovaná KPMG Business Institutem jsou součástí systému dalšího profesního vzdělávání pro členy ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), kteří díky účasti na nich budou moci pokračovat ve sbírání bodů CPD.

Za účast na našich školeních vždy obdržíte určitý počet CPD bodů (např. jeden den školení = 7 CPD bodů).