Efektivní procesní řízení v neziskové organizaci

Naučíte se mapovat a vyhodnocovat aktuální stav procesů a jejich fungování a následně navrhovat a implementovat opatření, která mohou vést ke zlepšení dané situace podmínkách neziskové organizace. Zároveň si budete moci vyzkoušet praktické mapování procesů a seznámíte se s přístupy měření jejich výkonnosti a výkonnosti celé organizace.

Komu je školení určeno

 • Vedoucím pracovníkům neziskových organizací, kterým může školení pomoci se zavedením či zlepšením procesního řízení organizace.

 • Projektovým pracovníkům.

Program

 • Úvod do procesního řízení.
 • Definice procesu.
 • Tradiční organizace vs. procesní řízení.
 • Průběžné zlepšování procesů.
 • Procesní restrukturalizace a optimalizace.
 • Typický procesní model neziskové organizace.
 • Řídicí, klíčové a podpůrné procesy.
 • Mapování procesů.
 • Měření výkonnosti procesů a jeho význam.
 • Struktura a návrh ukazatelů měření výkonnosti.
 • Benchmarking.

Přínosy

 • Osvojíte si nástroje a techniky, které můžete uplatnit při optimalizaci procesního fungování neziskové organizace.
 • Proniknete do problematiky měření výkonnosti jednotlivých procesů i organizace jako celku.

 

Termín

Efektivní procesní řízení v neziskové organizaci

Cena: Zdarma
Mám zájem o školení