Podnikatelské myšlení pro sociální podniky

Účelem semináře je seznámit účastníky s tématy, která pravidelně řeší týmy ve velké komerční firmě, a způsoby jakými lze k těmto tématům přistupovat. Cílem kurzu je v první řadě účastníkům nabídnout inspiraci a přimět je k zamyšlení nad tím, v čem existuje příležitost pro zlepšení a v čem si naopak vedou dobře.

Komu je školení určeno

  • Pracovníkům neziskových organizací a sociálních podniků, kteří mají zájem zahájit nebo již provozují podnikatelskou činnost navázanou na hlavní cíle organizace. Prostřednictvím této činnosti chtějí přispět k finanční nezávislosti, naplnění poslání či dalším cílům.

Program

  • Podnikatelské dovednosti
  • Nastavování podnikové strategie
  • Můj produkt, jeho zkvalitňování a moje cílová skupina
  • Identifikace obchodních příležitostí, prodej a udržování kontaktů
  • Plánování v oblasti lidských zdrojů, motivace
  • Sledování efektivity podnikání, cenotvorba
  • Evaluace vlastní podnikatelské činnosti
  • Sdílení zkušeností, společné hledání řešení manažerských problémů

Přínosy

  • Inspirujete se principy podnikatelského myšlení ziskové organizace a příběhy ostatních účastníků semináře, které vám mohou pomoci se startem, udržením či rozvojem podnikatelské činnosti organizace.fsedl

Termíny

Podnikatelské myšlení pro sociální podniky

30. 5. 2018 10:00–15:00
KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: Zdarma
Přihlásit na termínPoslední volné místo!

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Pro zaměstnance neziskových organizací v rámci projektu ROK SPOLEČNĚ – KROK DOPŘEDU je účast na školení bezplatná. Školení probíhá v českém jazyce.