Podnikatelské myšlení pro sociální podniky

Účelem semináře je seznámit účastníky s tématy, která pravidelně řeší týmy ve velké komerční firmě, a způsoby jakými lze k těmto tématům přistupovat. Cílem kurzu je v první řadě účastníkům nabídnout inspiraci a přimět je k zamyšlení nad tím, v čem existuje příležitost pro zlepšení a v čem si naopak vedou dobře.

Komu je školení určeno

 • Pracovníkům neziskových organizací a sociálních podniků, kteří mají zájem zahájit nebo již provozují podnikatelskou činnost navázanou na hlavní cíle organizace. Prostřednictvím této činnosti chtějí přispět k finanční nezávislosti, naplnění poslání či dalším cílům.

Program

 • Podnikatelské dovednosti

 • Nastavování podnikové strategie

 • Můj produkt, jeho zkvalitňování a moje cílová skupina

 • Identifikace obchodních příležitostí, prodej a udržování kontaktů

 • Plánování v oblasti lidských zdrojů, motivace

 • Sledování efektivity podnikání, cenotvorba

 • Evaluace vlastní podnikatelské činnosti

 • Sdílení zkušeností, společné hledání řešení manažerských problémů

   

Přínosy

 • Inspirujete se principy podnikatelského myšlení ziskové organizace a příběhy ostatních účastníků semináře, které vám mohou pomoci se startem, udržením či rozvojem podnikatelské činnosti organizace.

Termín

Podnikatelské myšlení pro sociální podniky

Cena: Zdarma
Mám zájem o školení