Podnikatelské myšlení pro sociální podniky | KPMG Business Institute

Business Institute Změna jazyka / switch language

Nabídka školení

Podnikatelské myšlení pro sociální podniky

0 termínů

Účelem semináře je seznámit účastníky s tématy, která pravidelně řeší týmy ve velké ziskové firmě, a způsoby jakými lze k těmto tématům přistupovat. Cílem je účastníky v první řadě inspirovat a přimět je k zamyšlení nad tím, v čem existuje příležitost pro zlepšení a v čem si naopak vedou dobře.

Komu je školení určeno

  • Pracovníkům neziskových organizací a sociálních podniků, kteří mají zájem zahájit nebo již provozují podnikatelskou činnost navázanou na hlavní cíle organizace, prostřednictvím které chtějí přispět k finanční nezávislosti, naplnění poslání či dalším cílům.

Program

  • Podnikatelské dovednosti.

  • Nastavování podnikové strategie.

  • Můj produkt, jeho zkvalitňování a moje cílová skupina.

  • Identifikace obchodních příležitostí, prodej a udržování kontaktů.

  • Plánování v oblasti lidských zdrojů, motivace.

  • Sledování efektivity podnikání, cenotvorba.

  • Evaluace vlastní podnikatelské činnosti.

  • Sdílení zkušeností, společné hledání řešení manažerských problémů.

Přínosy

  • Inspirujete se principy podnikatelského myšlení ziskové organizace a příběhy ostatních účastníků semináře, které vám mohou pomoci se startem, udržením či rozvojem podnikatelské činnosti organizace.

Termíny

  acca

Všechna školení poskytovaná KPMG Business Institutem jsou součástí systému dalšího profesního vzdělávání pro členy ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), kteří díky účasti na nich budou moci pokračovat ve sbírání bodů CPD.

Za účast na našich školeních vždy obdržíte určitý počet CPD bodů (např. jeden den školení = 7 CPD bodů).