Podnikatelské myšlení pro sociální podniky

Účelem semináře je seznámit účastníky s tématy, která pravidelně řeší týmy ve velké ziskové firmě, a způsoby jakými lze k těmto tématům přistupovat. Cílem je účastníky v první řadě inspirovat a přimět je k zamyšlení nad tím, v čem existuje příležitost pro zlepšení a v čem si naopak vedou dobře.

Komu je školení určeno

  • Pracovníkům neziskových organizací a sociálních podniků, kteří mají zájem zahájit nebo již provozují podnikatelskou činnost navázanou na hlavní cíle organizace, prostřednictvím které chtějí přispět k finanční nezávislosti, naplnění poslání či dalším cílům.

Program

  • Podnikatelské dovednosti.

  • Nastavování podnikové strategie.

  • Můj produkt, jeho zkvalitňování a moje cílová skupina.

  • Identifikace obchodních příležitostí, prodej a udržování kontaktů.

  • Plánování v oblasti lidských zdrojů, motivace.

  • Sledování efektivity podnikání, cenotvorba.

  • Evaluace vlastní podnikatelské činnosti.

  • Sdílení zkušeností, společné hledání řešení manažerských problémů.

Přínosy

  • Inspirujete se principy podnikatelského myšlení ziskové organizace a příběhy ostatních účastníků semináře, které vám mohou pomoci se startem, udržením či rozvojem podnikatelské činnosti organizace.

Termín

Podnikatelské myšlení pro sociální podniky

Cena: Zdarma
Mám zájem o školení