Základy finančního účetnictví pro nefinanční manažery neziskových organizací

Seznámíte se základními principy podvojného účetnictví, vhodným východiskem pro zpracování účetních výkazů neziskových organizací. Nové poznatky můžete uplatnit jak při práci s účetními výkazy, které jsou běžným nástrojem sebeprezentace neziskových organizací, tak při jednáních o rozpočtech či správném využití získaného grantu.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Vedoucím pracovníkům neziskových organizací, kteří chtějí porozumět základům účetnictví pro řízení organizace.
 • Pracovníkům neziskových organizací na nefinančních pozicích, kteří se potřebují zorientovat v problematice účetnictví.

Program

 • Účetnictví – principy, zásady, právní rámec. Specifika pro neziskové organizace.
 • Podstata podvojného účetnictví – aktiva, pasiva.
 • Moduly ekonomického systému a doklady a číselné řady.
 • Rozvaha a změna rozvahových položek. Výsledovka – členění nákladů a výnosů.
 • Praktické použití rozvahových a výsledkových účtů.
 • Vybrané specifické účetní operace.
 • Úvod do zpracování monitorovacích zpráv.
 • Účetní závěrka – výkazy.
 • Komplexní příklad.

Přínosy 

 • Pochopíte základní principy podvojného účetnictví, vhodného východiska pro zpracování účetních výkazů neziskových organizací.
 • Proniknete hlouběji do problematiky rozpočtů a výkaznictví.
 • Finančním partnerům budete umět lépe prezentovat výsledky vaší neziskové organizace.
Termín

Základy finančního účetnictví pro nefinanční manažery neziskových organizací

Cena: Zdarma
Mám zájem o školení