Základy finančního účetnictví pro nefinanční manažery neziskových organizací | KPMG Business Institute

Business Institute Změna jazyka / switch language

Nabídka školení

Základy finančního účetnictví pro nefinanční manažery neziskových organizací

0 termínů

Seznámíte se základními principy podvojného účetnictví, vhodným východiskem pro zpracování účetních výkazů neziskových organizací. Nové poznatky můžete uplatnit jak při práci s účetními výkazy, které jsou běžným nástrojem sebeprezentace neziskových organizací, tak při jednáních o rozpočtech či správném využití získaného grantu.

Komu je školení určeno

 • Vedoucím pracovníkům neziskových organizací, kteří chtějí porozumět základům účetnictví pro řízení organizace.
 • Pracovníkům neziskových organizací na nefinančních pozicích, kteří se potřebují zorientovat v problematice účetnictví.

Program

 • Účetnictví – principy, zásady, právní rámec. Specifika pro neziskové organizace.
 • Podstata podvojného účetnictví – aktiva, pasiva.
 • Moduly ekonomického systému a doklady a číselné řady.
 • Rozvaha a změna rozvahových položek. Výsledovka – členění nákladů a výnosů.
 • Praktické použití rozvahových a výsledkových účtů.
 • Vybrané specifické účetní operace.
 • Úvod do zpracování monitorovacích zpráv.
 • Účetní závěrka – výkazy.
 • Komplexní příklad.

Přínosy 

 • Pochopíte základní principy podvojného účetnictví, vhodného východiska pro zpracování účetních výkazů neziskových organizací.
 • Proniknete hlouběji do problematiky rozpočtů a výkaznictví.
 • Finančním partnerům budete umět lépe prezentovat výsledky vaší neziskové organizace.

Termíny

  acca

Všechna školení poskytovaná KPMG Business Institutem jsou součástí systému dalšího profesního vzdělávání pro členy ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), kteří díky účasti na nich budou moci pokračovat ve sbírání bodů CPD.

Za účast na našich školeních vždy obdržíte určitý počet CPD bodů (např. jeden den školení = 7 CPD bodů).