Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů

Pomůžeme vám pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích), jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky a postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu.

Komu je školení určeno

 • Účetním, analytikům, pracovníkům oddělení controllingu a interního auditu, příp. ekonomických oddělení

 • Všem, kteří chtějí lépe porozumět problematice vykazování cash flow nebo jeho sledování

Program

 • Stávající úprava výkazu cash flow podle českých účetních standardů

 • Stávající úprava výkazu cash flow podle mezinárodních účetních standardů

 • Potřebné informace a pomocné výpočty nutné pro sestavení výkazu

 • Provázání výkazu cash flow s ostatními výkazy (rozvaha, výsledovka, výkaz o pohybu vlastního kapitálu)

 • Příklady sestavení výkazu cash flow přímou i nepřímou metodou

 • Komplexní příklad sestavení výkazu cash flow podle českých účetních standardů

 • Komplexní příklad sestavení výkazu cash flow podle mezinárodních účetních standardů

 • Konsolidovaný výkaz cash flow

Přínosy

 • Lépe porozumíte právní úpravě a metodice sestavování výkazu cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů

 • Zvládnete sestavit základní pomocné výpočty i výkaz jako takový

 • Budete moci včas naplánovat své aktivity a identifikovat informace potřebné pro výpočty a sestavení výkazu tak, abyste minimalizovali administrativní zátěž

Termíny

Jak sestavit výkaz Cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů

21. 9. 2017 09:00–16:30
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 6 600,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Cena zahrnuje studijní materiály a dopolední i odpolední občerstvení a společný oběd. Školení probíhá v českém jazyce.

Za účast na tomto školení máte nárok získat 7 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.