Gabriela Vilímková

Gabriela je členem týmu AAS (Accounting Advisory Services) v rámci oddělení Risk Consulting. Hlavní oblasti jejího profesního působení představují konsolidace a poradenství dle IFRS a také CAS (české účetní standardy).

Aktuální školení
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Pomůžeme vám pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích), jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky a postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu.
Již proběhlá školení