Ing. Anna Vaníčková

Anna vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů, obor Politologie, kde pokračuje v doktorátu. V KPMG se Anna věnuje společenské odpovědnosti firem (CSR) a udržitelnému rozvoji. Dlouhodobě se angažuje v neziskovém sektoru.

Aktuální školení
Jak oslovovat firemní dárce?
Jak oslovovat firemní dárce?

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Budeme mluvit o firemních dárcích, jejich motivaci, cílech a strategiích. O specifikách firemního světa a tipech, jak firemní dárce oslovit a zaujmout.
Již proběhlá školení