Ing. Jan Knytl

Jan absolvoval Fakultu financí a účetnictví na VŠE v Praze se zaměřením na IFRS, finanční řízení podniku a řízení rizik ve finančním sektoru. V KPMG Česká republika se zaměřil na audit účetních závěrek průmyslových podniků, a to v automobilovém průmyslu. Nově se podílí i na projektech zaměřených na řešení vybrané problematiky IFRS či na komplexní řešení finančního vykazování dle IFRS pro klienty z různých odvětví.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení