Ing. Jan Nesvačil

Jan se specializuje zejména na problematiku převodních cen a související mezinárodní daňové otázky. Participoval v řadě projektů zaměřených na návrh nastavení a dokumentaci převodních cen, především v oblasti finančních institucí a finančních transakcí. Jan má rovněž zkušenosti v oblasti vnitroskupinového financování, oceňování a zastupování klientů během daňových kontrol.

Aktuální školení
Základy převodních cen
Základy převodních cen

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Představíme vám legislativní požadavky a základní metody, které se používají při transakcích se spojenými osobami. Upozorníme vás na rizika související s nastavením převodních cen pro společnosti. Probereme požadavky na přípravu dokumentace převodních cen. Pomůžeme vám se základní orientací u specifických transakcí – manažerských služeb, finančních transakcí a poskytování nehmotného majetku.
Již proběhlá školení