Ing. Lucie Prajzlerová | KPMG Business Institute

Business Institute Změna jazyka / switch language

Nabídka školení

Ing. Lucie Prajzlerová

Je absolventkou Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. V KPMG Česká republika pracuje od roku 2012. V minulosti měla na starosti audit účetních závěrek především německých průmyslových podniků, v posledních čtyřech letech se specializuje na účetní poradenství podle IFRS, CZ GAAP a German GAAP. Věnuje se také oblasti konsolidací, finančního a manažerského reportingu a finančního výkaznictví. V rámci své poradenské činnosti dále spolupracuje na projektech posuzování interních procesů a kontrol se zaměřením na jejich design, účinnost a efektivitu a na projektech interního auditu.

Aktuální školení

Již proběhlá školení

  • Jak identifikovat manipulaci s účetními výkazy podle českých i mezinárodních účetních standardů
  • IFRS 2014: co je nového? (OSTRAVA)
  • Úskalí odložené a efektivní daně v českém účetnictví i v IFRS a splatná daň z příjmu právnických osob (PRAHA)
  • Jak identifikovat manipulaci s účetními výkazy podle českých i mezinárodních účetních standardů
  • Stávající úprava leasingu podle IAS 17 a nově připravovaná legislativa
  • Základy IFRS – principy a rozdíly účtování a vykazování ve srovnání s českými účetními standardy
  • Jak identifikovat manipulaci s účetními výkazy podle českých i mezinárodních účetních standardů
  • Úskalí odložené a efektivní daně v českém účetnictví i v IFRS a splatná daň z příjmu právnických osob (PRAHA)
  • Stávající úprava leasingu podle IAS 17 a nově vydaný standard IFRS 16
  • IFRS 2016: co je nového?