Ing. Maroš Holodňák

Již 12 let se zaměřuje na vyšetřování podvodů a řízení rizik podvodů. Vedl vyšetřování napříč všemi odvětvími a podnikovými procesy a se zapojil do mnoha soudních sporů. Má také zkušenosti z oblasti navrhování a implementace kontrol, procesních a organizačních změn a informačních systémů s cílem zaměřit se na prevenci, odhalování a snížení rizik podvodů a nesrovnalostí. Pomáhá společnostem vyvíjet strategie boje proti podvodům a zavádět oddělení řízení rizik podvodů. Je rovněž zodpovědný za použití specializovaných elektronických nástrojů pro analýzu dat.

Aktuální školení
Účinný protikorupční program – proč ho mít a jak ho poznat?
Účinný protikorupční program – proč ho mít a jak ho poznat?

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Stále rostoucí nároky na dodržování protikorupčních předpisů přináší nové výzvy v oblasti řízení rizika úplatkářství a korupce. Prostřednictvím praktických příkladů se dozvíte, jak zavést účinný protikorupční program, který bude mít rovněž pozitivní dopad na plnění strategických a obchodních cílů vaší společnosti.
Již proběhlá školení