Ing. Martin Křivánek, ACCA, FRM

Martin má více než pět let zkušeností s auditem a poradenstvím v sektoru finančních institucí. Zaměřuje se na řízení rizik, řídicí a kontrolní systémy, oceňování cenných papírů a derivátových obchodů, optimalizaci distribučních kanálů, audit finančního umístění a interních procesů tzv. treasury.

Aktuální školení
Nová likvidita v obezřetnostní regulaci – AMSIFE10, LISIFE11 a FPSIFE10 (aktualizováno o novinky v roce 2017)
Nová likvidita v obezřetnostní regulaci – AMSIFE10, LISIFE11 a FPSIFE10 (aktualizováno o novinky v roce 2017)

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Chcete zlepšit kvalitu a správnost vykazování nové likvidity ČNB? Chcete se dozvědět, jak se nejlépe připravit na vykazování plánů financování banky? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Zajímá vás, jaké jsou v této oblasti aktuální „best practices“ a kde dochází nejčastěji k chybám ve výkladu metodiky?
Již proběhlá školení