Ing. Martin Křivánek, ACCA, FRM

Martin má více než pět let zkušeností s auditem a poradenstvím v sektoru finančních institucí. Zaměřuje se na řízení rizik, řídicí a kontrolní systémy, oceňování cenných papírů a derivátových obchodů, optimalizaci distribučních kanálů, audit finančního umístění a interních procesů tzv. treasury.

Aktuální školení
Regulatorní výkaznictví FINREP a zveřejňované informace dle standardu IFRS 9
Regulatorní výkaznictví FINREP a zveřejňované informace dle standardu IFRS 9

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Chcete získat rychlý přehled o praktických dopadech na regulatorní výkaznictví a zveřejňované informace. Chcete se připravit na plánované změny v regulatorním výkaznictví FINREP podle nového standardu IFRS? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Zajímá vás, které oblasti mají nejasný nebo komplexní výklad?
Regulatorní dopady související s regulací Basel III / CRD IV, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2018
Regulatorní dopady související s regulací Basel III / CRD IV, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2018

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Chcete zlepšit kvalitu a správnost vykazování ČNB (COREP a FINREP) podle nové metodiky? Chcete vědět, jaké jsou hlavní metodické změny oproti předcházejícímu roku? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Chcete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?
Již proběhlá školení