Ing. Michal Čup

Poradenskými projekty a auditem zejména ve finančních institucích se zabývá již déle než sedm let. Má rozsáhlé znalosti týkající se IFRS a české účetní legislativy. Specializuje se na projekty finančního řízení a řešení pro finanční ředitele – připravuje např. projekty zaměřené na revizi interních procesů a nákladů, implementaci účetních softwarů, tzv. fast close projekty a projekty interního auditu.

Aktuální školení
Řízení rizik v interním auditu (enterprise risk management)
Řízení rizik v interním auditu (enterprise risk management)

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Interní audit odpovídající standardům Institutu interních auditorů (IIA) má zcela nezastupitelnou úlohu při sledování efektivity celopodnikového řízení rizik. Na školení orientovaném převážně na celopodnikové řízení rizik z pohledu enterprise risk managementu (ERM) tedy definujeme pojem rizika v kontextu systému řízení a kontroly uvnitř organizace a poukážeme na vztah k funkci interního auditu.
Již proběhlá školení