Ing. Olga Těhlová

Olga působí v KPMG Česká republika od roku 2002. Mezi její klíčové projekty patří příprava daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob a daňové poradenství při restrukturalizaci společností/skupin formou prodeje podniku, fúze či nadnárodní fúze. Olga má také zkušenosti s poskytováním daňového poradenství neziskovým organizacím. Registrovaným daňovým poradcem Komory daňových poradců České republiky je od roku 2004.

Aktuální školení
Služby ve skupině a jejich daňová úskalí
Služby ve skupině a jejich daňová úskalí

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování služeb v rámci skupiny. Zaměříme se na převodní ceny vč. konceptu sdílení nákladů.Seznámíte se se situacemi, kdy může poskytování služeb vést ke vzniku stálé provozovny a kdy mohou být platby za služby předmětem srážkové daně.Problematiku budeme demonstrovat na aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu a na praktických příkladech.
Daňové úlevy a povinnosti pro veřejně prospěšné organizace
Daňové úlevy a povinnosti pro veřejně prospěšné organizace

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Cílem semináře zaměřeného na daně je seznámit zástupce veřejně prospěšných organizací s potenciálními daňovými povinnostmi. Na semináři vám budou představeny základní principy daňové legislativy týkající se veřejně prospěšných organizacích.
Již proběhlá školení