Ing. Ondřej Krejčí

Ondra je absolventem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru podnikové ekonomie a managementu. Má pracovní zkušenosti s analýzou dat, s business inteligence SW a řízením rizik ve finančních institucích. Kromě toho má znalosti týkající se projektového řízení v IT, fungování finančního a kapitálového trhu, databází či reportingu. Při své práci se zaměřuje především na IT audity a analýzu účetních či obchodních dat za pomocí nejrůznějších nástrojů.

Aktuální školení
Excel pro reportingové účely – vytěžte ze svých dat maximum!
Excel pro reportingové účely – vytěžte ze svých dat maximum!

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Školení je určeno lidem, kteří chtějí pracovat s dostupnými informačními zdroji, co nejefektivněji. Po jeho absolvování budete schopni zpracovat a prezentovat data v Excelu přehledněji. Ostatní uživatelé se budou v reportech snadno orientovat a vytěží z firemních dat ty nejlepší informace. Reporty tak poslouží jako podklad pro správná rozhodnutí.
Již proběhlá školení