Ing. Radek Koudela

Radek vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakulta Informatiky a Statistiky. Radek pracuje v KPMG od roku 2010, kde působil v oddělení Audit – Financial Services jako člen IRM týmu (Information Risk Management, od roku 2012 pak v oddělení Risk Consulting na pozicích Consultant a poté Associate Manager. Hlavní oblasti jeho profesního zaměření jsou audity a poradenské projekty zaměřené na IT bezpečnost, audit informační bezpečnosti, implementace informační bezpečnosti, zejména ve finančních institucích. Jeho další specializací je mapování a optimalizace procesů, datových transferů, migrace IT systémů a datové analýzy – zpracování velkého objemu dat s použitím především MS Excel a auditního CAAT nástroje IDEA. V rámci auditů má mimo jiné zkušenosti se systémem SAP (ověření nastavení přístupových oprávnění) a ověřením nastavení vztahů s dodavateli.

Aktuální školení
General Data Protection Regulation (GDPR) pro neziskové organizace
General Data Protection Regulation (GDPR) pro neziskové organizace

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (tzv. GDPR) přináší významné změny v oblasti práce s osobními údaji a jejich zabezpečením. Nařízení se bude týkat i neziskových organizací, které zpracovávají osobní data občanů EU. Toto školení se zaměří na osvětu a rady v oblasti ochrany osobních údajů a řízení datových toků.
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů
GDPR: Nová pravidla ochrany osobních údajů

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
V roce 2018 nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Školení je proto zaměřeno nejen na nejvýznamnější novinky a právní aspekty, které nová regulace přináší, ale i na související praktické změny v oblasti zpracování osobních údajů včetně nastavení vnitřních procesů a IT infrastruktury.
Již proběhlá školení