Lukáš Melichárek

Lukáš vystudoval Vysoké učení technické v Brně (Podnikatelská fakulta, magisterský obor Řízení a ekonomika podniku). Od svého nástupu do KPMG se specializuje na poradenské služby pro klienty v bankovnictví a energetice. V rámci svých zakázek se zaměřuje především na oblasti řízení finančních rizik, oceňování podniků a finančního a regulatorního výkaznictví.

Aktuální školení
Regulatorní výkaznictví FINREP a zveřejňované informace dle standardu IFRS 9
Regulatorní výkaznictví FINREP a zveřejňované informace dle standardu IFRS 9

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Chcete získat rychlý přehled o praktických dopadech na regulatorní výkaznictví a zveřejňované informace. Chcete se připravit na plánované změny v regulatorním výkaznictví FINREP podle nového standardu IFRS? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Zajímá vás, které oblasti mají nejasný nebo komplexní výklad?
Již proběhlá školení