Mgr. David Flutka

David působí v KPMG Legal od roku 2014 a zaměřuje se na oblast korporátního práva (v jeho rámci pak zejména na zakládání společností, corporate governance, postavení statuárních orgánů a přeměny společností). David se věnuje též pracovnímu právu a mezinárodnímu právu soukromému. Kromě studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy studoval také na Cardiff University ve Walesu. Mezi jeden z nejvýznamnějších Davidových projektů patří účast na založení první pojišťovny podle nového zákona o pojišťovnictví.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení