Mgr. Filip Horák

Filip se v KPMG Legal věnuje zejména korporátnímu, finančnímu a pracovnímu právu. Mezi jeho další specializace patří také právo informačních technologií. Podílel se na školeních věnovaných rekodifikaci soukromého práva v předních českých společnostech a také na řadě unikátních právních projektů, zejména v oblasti investičních fondů. Filip absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a studijní pobyt v německém Göttingenu.

Aktuální školení
Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací
Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Neziskový sektor představuje důležitou součást občanské společnosti. Máte zájem zahájit nebo již vyvíjíte aktivity v tomto sektoru? Na tomto školení získáte přehled o základních právních aspektech neziskových organizací, praktických řešeních při jejich řízení nebo evoluci v transformaci na jiné právní formy. V neposlední řadě se budeme věnovat také pracovněprávním specifikům neziskovek.
Již proběhlá školení