Mgr. Ing. Iva Špačková

Iva vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Vysokou školu ekonomickou. Ve své praxi se zaměřuje na korporátní právo, regulatoriku a finanční právo včetně práva daňového. Má bohaté zkušenosti s poskytováním právního poradenství finančním institucím, zejména obchodníkům s cennými papíry, investičním společnostem a investičním fondům, včetně navrhování investičních struktur a poradenství při řízeních vedených Českou národní bankou. V KPMG se Iva věnuje také komplexnímu poradenství v oblasti korporátního práva při zakládání, corporate governance a realizaci právních přeměn společností.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení