Mgr. Jan Sedlář

Honza vystudoval Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově v Praze a během studia absolvoval studijní pobyt na Boloňské Univerzitě v Itálii. Ve společnosti KPMG ČR působí od roku 2015 a pracoval především na projektech se zaměřením na sport, kulturu a cestovní ruch. Mezi cíle těchto projektů patřilo nastavení úspěšných podnikatelských nebo rozvojových strategií, zpracování studií proveditelnosti pro projekty v oblasti sportu, kultury i cestovního ruchu a identifikace možností, jak udržitelně financovat aktivity jednotlivých klientů.

Aktuální školení
Podnikatelské myšlení pro sociální podniky
Podnikatelské myšlení pro sociální podniky

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Účelem semináře je seznámit účastníky s tématy, která pravidelně řeší týmy ve velké komerční firmě, a způsoby jakými lze k těmto tématům přistupovat. Cílem kurzu je v první řadě účastníkům nabídnout inspiraci a přimět je k zamyšlení nad tím, v čem existuje příležitost pro zlepšení a v čem si naopak vedou dobře.
Již proběhlá školení