Mgr. Ondřej Špaček

Ondřej má více než 20 let zkušenosti v oblasti cestovního ruchu, volnočasových aktivit a regionálního rozvoje. Specializuje se na přípravu komplexně pojatých strategií a koncepcí, na identifikaci přínosů, kalkulaci multiplikačních efektů a na tvorbu obchodních a finančních studií proveditelnosti. V odvětví cestovního ruchu je respektovaným odborníkem, a to především díky vytvoření metodiky na výpočet přínosů vyplývajících z realizace cestovního ruchu. Jeho odborná praxe zároveň zahrnuje rozsáhlé zkušenosti s koncepčními studiemi či manažerským poradenstvím pro neziskové organizace. Kromě své hlavní činnosti Ondřej přednáší zejména o tématech zaměřených na rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit v České republice. Dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a pravidelně studenty seznamuje se současnou situací v odvětví cestovního ruchu doma i ve světě.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení