Petra Franclová

Petra vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a je členem týmu AAS (Accounting Advisory Services) v rámci oddělení Risk Consulting.

Aktuální školení
Základy IFRS – principy a rozdíly účtování a vykazování ve srovnání s českými účetními standardy
Základy IFRS – principy a rozdíly účtování a vykazování ve srovnání s českými účetními standardy

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Seminář je věnován základním principům a pravidlům účtování a oceňování podle IFRS. Zaměříme se na oblasti, které se řeší jinak než v českých účetních standardech (hmotný a nehmotný majetek, leasing, rezervy apod.), díky čemuž získáte obecný přehled o odlišnostech IFRS oproti českým účetním standardům a jejich řešení.
Již proběhlá školení