IFRS 9 in detail – hedge accounting for enterprices

IFRS 9 přináší v oblasti zajišťovacího účetnictví řadu novinek od možnosti rebalancování, zajištění čisté pozice a rizikového komponentu až po účtování o časové hodnotě a nákladech na zajištění ve vlastním kapitálu. IFRS 9 však zavádí nové požadavky na dokumentaci a vyhodnocení efektivity a také přímé navázání na řízení rizik. Jaké jsou nové požadavky na zajišťovací účetnictví podle IFRS 9?

No dates available. If you are interested in attending the training, please fill the form.

Komu je školení určeno

 • Zaměstnancům oddělení financí, plánování či treasury primárně v nefinančních institucích
 • Zaměstnancům účetních či controllingových oddělení, kteří se podílejí na přípravě účetních závěrek podle IFRS
 • Zaměstnancům, kteří se podílejí na přípravě podkladů pro zajišťovací účetnictví

Program

 • Přehled novinek pro zajišťovací účetnictví v IFRS 9 a analýza rozdílů oproti IAS 39
 • Přesah řízení rizik a zajišťovacího účetnictví
 • Změny v dokumentaci k zajišťovací transakci a v měření efektivity
 • Praktická aplikace zajišťovacího účetnictví podle IFRS 9, např.:
  • zajištění měnového rizika pomocí derivátů a nederivátových nástrojů
  • zahrnutí nákladů na zajištění do účtování o zajišťovacích vztazích
  • zohlednění časové hodnoty při výpočtu neefektivity
 • Očekávání dopadu na komerční podniky
 • Analýza přínosu nových pravidel a výhod přechodu na IFRS 9 (který zatím není povinný)
 • Převedení zajišťovacích vztahů na IFRS 9 a zachování současných vztahů pro závěrky podle českých účetních předpisů

Přínosy

 • Získáte přehled o dopadech IFRS 9 na finanční informace ve společnosti
 • Osvojíte si praktické znalosti pro nastavení zajišťovacího účetnictví ve vaší společnosti
 • Seznámíte se s (ne)výhodami nového konceptu zajišťovacího účetnictví

 

Date

IFRS 9 in detail – hedge accounting for enterprices

Course fee: 3 500,- CZK ex. VAT
I am interested in attending the training