Ing. Karolína Loucká

Karolína vystudovala Vysokou školu ekonomikou v Praze, obor Podniková ekonomika a management. V KPMG pracuje od roku 2016 v daňovém oddělení konkrétně v oblasti DPH a převodních cen. Hlavní oblastí jejího profesního zaměření jsou retailové a výrobní společnosti. Zároveň se podílí na vývoji aplikací pro zpracování DPH výkazů.

Currently scheduled training courses

Currently no upcoming training courses scheduled

Past training courses