Ing. Martina Křížová Chrámecká, FCCA

Martina graduated from the University of Economics in Prague. She has long-term experience in providing accounting advisory services and auditing financial statements under Czech Accounting Standards, IFRS, and US GAAP. Martina specialises in audits of reporting packages under the requirements of the parent company, the management of group audits, and accounting advisory services in respect of CZ GAAP and IFRS. She also works as an ACCA coach.

Currently scheduled training courses
Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů proti českým účetním standardům
Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů proti českým účetním standardům

6. 10. 2022 (2 500,- CZK) a 2 další termíny
The training course covers the basic principles and rules for the recognition and measurement under IFRS, and will focus on areas that are addressed differently under Czech Accounting Standards (tangible and intangible assets/property, plant and equipment, leases, provisions, etc.).
Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů proti českým účetním standardům
Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů proti českým účetním standardům

6. 10. 2022 (2 500,- CZK) a 2 další termíny
The training course covers the basic principles and rules for the recognition and measurement under IFRS, and will focus on areas that are addressed differently under Czech Accounting Standards (tangible and intangible assets/property, plant and equipment, leases, provisions, etc.).
Preparing cash flow statements under Czech and International Accounting Standards
Preparing cash flow statements under Czech and International Accounting Standards

18. 10. 2022 (3 800,- CZK)
We will help you understand the basic principles and methods behind the cash flow statement, its coherence with other statements and calculation procedures necessary for preparing this statement.
Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů proti českým účetním standardům
Série webinářů: Základy IFRS včetně rozdílů proti českým účetním standardům

6. 10. 2022 (2 500,- CZK) a 2 další termíny
The training course covers the basic principles and rules for the recognition and measurement under IFRS, and will focus on areas that are addressed differently under Czech Accounting Standards (tangible and intangible assets/property, plant and equipment, leases, provisions, etc.).
IFRS 16: vykazování nájemních smluv dle IFRS – základy
IFRS 16: vykazování nájemních smluv dle IFRS – základy

21. 10. 2022 (3 800,- CZK)
You will become acquainted with the impact of the new standard on accounting for leases under IFRS. You will be able to better plan your strategic decisions relating to the purchase or lease of non-current assets.
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů II.
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů II.

1. 11. 2022 (3 800,- CZK)
Ve dvou navazujících seminářích Vám pomůžeme pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích) a jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky. Naučíme Vás základní postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu. První seminář bude více teoretický, ve druhém si ukážeme praktické příklady.
Základy konsolidace podle českých účetních předpisů
Základy konsolidace podle českých účetních předpisů

4. 11. 2022 (4 800,- CZK)
Our training course will let you take a detailed look at the world of consolidation under CAS and IFRS. You will find out about essential terms, principles and issues that make up the consolidation process.
Konsolidace basic podle IFRS
Konsolidace basic podle IFRS

10. 11. 2022 (4 800,- CZK)
Toto školení Vám umožní nahlédnout do světa konsolidací v pojetí IFRS. Seznámíte se tak se základními pojmy, principy a otázkami, které celý proces konsolidace provázejí.
How to identify manipulation of financial statements according to Czech and international accounting standards
How to identify manipulation of financial statements according to Czech and international accounting standards

29. 11. 2022 (4 800,- CZK)
We will help you understand the accounting manipulation methods used by companies to adjust their financial statements to their needs. You will learn about the major errors and omissions most frequently made in the non-audited financial statements and you will find out what should make you suspect that the view given of the company’s financial operations may be distorted.
IFRS financial statements – WEBINÁŘ
IFRS financial statements – WEBINÁŘ

1. 12. 2022 (3 800,- CZK)
The training is devoted to the basic principles and rules of accounting recognition, measurement and presentation under IFRS. We will focus on areas that are of key importance in preparing the financial statements, to give you a general overview of the procedures applied, the differences between IFRS and Czech accounting standards, and how to address them.
Odložená daň I – základní principy
Odložená daň I – základní principy

8. 12. 2022 (3 800,- CZK)
Potřebujete spočítat odloženou daň a nevíte jak? Náš seminář Vám pomůže pochopit princip fungování odložené daně, který je stejný pro české účetní předpisy i IFRS. Na základních příkladech se naučíte, jak odloženou daň spočítat.
Odložená daň II. – specifické případy včetně sesouhlasení efektivní daňové sazby
Odložená daň II. – specifické případy včetně sesouhlasení efektivní daňové sazby

16. 12. 2022 (3 800,- CZK) a 12. 1. 2023 (3 800,- CZK)
Tento seminář navazuje na seminář věnující se základním principům stanovení odložené daně a doplňuje ho o specifické případy, které vedou k rozeznání odložené daně. Zároveň Vás naučíme, jak sestavit sesouhlasení efektivní daně/sazby daně s teoretickou.
Odložená daň II. – specifické případy včetně sesouhlasení efektivní daňové sazby
Odložená daň II. – specifické případy včetně sesouhlasení efektivní daňové sazby

16. 12. 2022 (3 800,- CZK) a 12. 1. 2023 (3 800,- CZK)
Tento seminář navazuje na seminář věnující se základním principům stanovení odložené daně a doplňuje ho o specifické případy, které vedou k rozeznání odložené daně. Zároveň Vás naučíme, jak sestavit sesouhlasení efektivní daně/sazby daně s teoretickou.
Past training courses

We care about your privacy

To assure proper functionality and adapt website to your needs, we ask for your permission to use cookie files, as new legislation requires.

Approve
Disapprove