Ing. Petra Franclová

Petra vystudovala Vysokou školu ekonomikou v Praze, obor Podniková ekonomika a management. V KPMG pracuje od roku 2015 v oddělení Risk Consultingu konkrétně v oblasti Accounting Advisory Services. Hlavní oblastí jejího profesního zaměření jsou konsolidace účetních výkazů dle českých i mezinárodních účetních standardů, poradenské projekty zaměřené na podnikové finance, analýzy GAAP rozdílů mezi CAS a IFRS, analýzy dopadu nové legislativy a účetní poradenství.

Currently scheduled training courses

Currently no upcoming training courses scheduled

Past training courses