Jan Klimeš

Jan je expert na management zákaznické zkušenosti. Pracoval v oblasti marketingu a zákaznické zkušenosti 18 let, z toho 7 jako Customer Experience Manager a Customer Insight Manager v přední telekomunikační společnosti. Kromě strategického plánování a managementu zákaznické zkušenosti má zkušenosti s marketingovým výzkumem, analýzou a vedením projektů. Je expertem na realizaci a analýzu market research. Pracoval v této oblasti jak na straně výzkumné agentury, tak na straně korporátního zadavatele výzkumu. Jan je členem globálního Customer Experience Centre of Excellence, podílel se na vývoji tréninkového kurzu Customer Experience pro interní potřeby klientů a celosvětového KPMG.

Currently scheduled training courses

Currently no upcoming training courses scheduled

Past training courses