JUDr. Barbora Cvinerová

Barbora je advokátka působící v advokátní kanceláři KMPG Legal, kde má na starosti oblast poskytování pracovněprávního poradenství a problematiku zaměstnávání cizinců. V rámci své praxe poskytuje klientům komplexní právní služby v oblasti pracovního práva spočívající například v přípravě či revizi interní dokumentace a smluv, v průběžném poradenství při řešení otázek každodenní personální agendy klienta, ve službách souvisejících s revizí pracovněprávní compliance, v nastavení odměňovacích a benefitních schémat nebo v asistenci při snižování počtu zaměstnanců či kolektivním vyjednávání. Věnuje se také právní podpoře při zpracování osobních údajů zaměstnanců a vysílání zaměstnanců do zahraničí, řešení pracovněprávních sporů či specifik pracovněprávních vztahů se zahraničním prvkem.

Currently scheduled training courses
Akademie HR: Home office, pracovní cesty a další otázky související s místem výkonu práce - BRNO
Akademie HR: Home office, pracovní cesty a další otázky související s místem výkonu práce - BRNO

11. 3. 2020 (2 000,- CZK)
V dnešní době moderních technologií již není problém plnohodnotně pracovat z domova, v kavárně nebo kdekoliv, kde je signál. V rámci školení vám poradíme, jak přistupovat k home office, aby byla minimalizována související právní rizika, a zaměříme se i na další případy výkonu práce mimo běžné pracoviště.
Akademie HR: Problematické aspekty ukončení pracovního poměru - BRNO
Akademie HR: Problematické aspekty ukončení pracovního poměru - BRNO

11. 3. 2020 (2 000,- CZK)
Ukončení zaměstnávání představuje jeden z nejtěžších úkolů zaměstnavatele – je potřeba vyhovět přísným požadavkům právních předpisů i soudní judikatury. Nesprávným ukončením pracovního poměru zaměstnavatel riskuje vleklý soudní spor a rozsáhlé finanční náklady. Během školení se s vámi podělíme o naše praktické zkušenosti a poradíme, jak se vyvarovat nejčastějších chyb.
HR Academy: Problematic employment terminations
HR Academy: Problematic employment terminations

26. 3. 2020 (2 500,- CZK)
Terminating employment relationships is one of an employer’s most difficult tasks, bound by strict legislative requirements and case law to be complied with. Terminating employment relationships incorrectly, employers face the risk of prolonged litigation and significant costs. In the training course, we will share practical experience and advise you on how to avoid most frequent mistakes.
Akademie HR: Rizika spojená s outsourcingem – jak se vyhnout švarcsystému i zastřenému agenturnímu zaměstnávání -OSTRAVA
Akademie HR: Rizika spojená s outsourcingem – jak se vyhnout švarcsystému i zastřenému agenturnímu zaměstnávání -OSTRAVA

30. 3. 2020 (2 000,- CZK)
Správně nastavený outsourcing může být velmi užitečným nástrojem, je však svázán přísnou právní regulací. Mezi legálním outsourcingem a švarcsystémem či zastřeným agenturním zaměstnáváním, za které hrozí milionové pokuty, vede velmi tenká hranice.
Akademie HR: Zpracování osobních údajů a možnosti monitoringu zaměstnanců - OSTRAVA
Akademie HR: Zpracování osobních údajů a možnosti monitoringu zaměstnanců - OSTRAVA

30. 3. 2020 (2 000,- CZK)
Monitoring zaměstnanců i nakládání s jejich údaji jsou svázány přísnými pravidly. Za jejich porušení hrozí zaměstnavateli citelné sankce. Školení vám pomůže se v této složité problematice zorientovat. Podělíme se s vámi o praktické zkušenosti a postřehy z aktuálních rozhodnutí kontrolních orgánů. Zaměříme se i na dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
HR Academy: Employing foreigners and posting workers abroad – practical issues
HR Academy: Employing foreigners and posting workers abroad – practical issues

23. 4. 2020 (2 500,- CZK)
The current situation in the job market is forcing employers to look for labour abroad. Employing foreigners, however, entails a number of duties. We will summarise these for you, and share our experience with the necessary permits and administrative authorities’ practices. We will also look into the posting of workers abroad, both as a provision of services and within multinational groups.
Akademie HR: Novela zákoníku práce se zaměřením na nový koncept úpravy dovolené a na další novinky pro rok 2020
Akademie HR: Novela zákoníku práce se zaměřením na nový koncept úpravy dovolené a na další novinky pro rok 2020

29. 4. 2020 (2 500,- CZK)
Poslanecká sněmovna projednává návrh tzv. velké novely zákoníku práce, jež by měla nabýt účinnosti částečně již k 1. červenci 2020. Nejedná se však o jedinou významnou změnu, která nás v tomto roce na pracovněprávním poli čeká. Česká republika se připravuje i na významné změny na úrovni evropské legislativy, jež se rovněž významně dotknou českých zaměstnavatelů.
HR Academy: Risks associated with outsourcing – how to avoid misclassification of employees as independent contractors
HR Academy: Risks associated with outsourcing – how to avoid misclassification of employees as independent contractors

21. 5. 2020 (2 500,- CZK)
Outsourcing that has been set up correctly can form a useful tool, however, it is bound by strict legal regulation. There is a very fine dividing line between legal outsourcing and the misclassification of employees as independent contractors or obscure agency employment subject to millions in fines.
HR Academy: Personal data processing and employee monitoring possibilities
HR Academy: Personal data processing and employee monitoring possibilities

25. 6. 2020 (2 000,- CZK)
Monitoring employees and handling their data are bound by strict rules. By their violation an employer is liable to serious penalties. The training will guide you through this complex area. We will share practical experience and observations relating to the latest decisions of regulatory authorities. We will also focus on the impacts of the GDPR.
Past training courses