AnaCredit reporting pro banky a pobočky zahraničních bank

Projekt Evropské centrální banky (ECB) Analytical credit datasets, tzv. AnaCredit, jehož cílem je vytvoření databáze detailních údajů o úvěrech, úvěrovém riziku a protistranách v úvěrovém vztahu, zavádí nový robustní požadavek na výkaznickou činnost bank, jenž s sebou nese zvýšené nároky na získávání dat, jejich správu a zpracování a také na interní řízení a organizaci procesu výkaznictví.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Vedoucím pracovníkům oddělení financí a řízení rizik bank a poboček zahraničních bank
 • Pracovníkům oddělení financí, řízení rizik, výkaznictví, IT a správy dat, kteří se podílejí na procesu výkaznictví banky
 • Ostatním pracovníkům podílejícím se na přípravě, nastavení a implementaci projektu AnaCredit

Program

 • Úvod do problematiky AnaCredit
  • Představení projektu AnaCredit a cílů ECB
  • Kdo má vykazovací povinnost
  • Co je předmětem vykazování
  • Jakým způsobem bude vykazování probíhat
  • Aktuální harmonogram projektu
  • Provázanost s jinými regulatorními požadavky na výkaznictví (COREP/FINREP, Centrální registr úvěrů (CRÚ) aj.)
 • Datový model AnaCredit a jeho logická provázanost
 • Představení jednotlivých datasetů a jejich klíčových atributů
 • Praktická ukázka sestavení datasetů a jejich provázání na vzorku dat
 • Hlavní problémy spojené s AnaCredit reportingem a jejich příklady
  • Nejasný/nepotvrzený metodický výklad
  • Organizace a řízení projektu
  • Příprava dat a jejich zpracování

Přínosy

 • Získáte přehled o projektu AnaCredit a jeho základních parametrech
 • Seznámíte se s logickým uspořádáním jednotlivých datasetů a jejich provázaností prostřednictvím vykazovaných atributů
 • Ujasníte si návaznost AnaCredit reportingu na jiné regulatorní požadavky na výkaznictví a osvojíte si praktické znalosti pro plnění datasetů
 • Budete schopni předvídat a identifikovat hlavní místa ve vaší společnosti, která nebudou přispívat k efektivní implementaci AnaCredit reportingu 
 • Zvýšíte svoji znalost metodiky AnaCredit a dozvíte se více o tržní praxi

Registrujte se na dvě a více školení z programu INTEREST pro finanční instituce a získejte slevu.

 • Dvě školení: 5% sleva z ceny obou školení
 • Tři školení: 10% sleva z ceny všech školení
 • Čtyři a více školení: 15% sleva z ceny všech školení
Termín

AnaCredit reporting pro banky a pobočky zahraničních bank

Cena: 6 800,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení