Regulatorní dopady související s regulací Basel III / CRD IV, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2018

Chcete zlepšit kvalitu a správnost vykazování ČNB (COREP a FINREP) podle nové metodiky? Chcete vědět, jaké jsou hlavní metodické změny oproti předcházejícímu roku? Rádi byste konzultovali nejasnosti? Chcete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Pracovníkům útvaru výkaznictví, financí a řízení rizik bank.
 • Pracovníkům útvaru interního auditu bank.
 • Obchodníkům s cennými papíry.

Program

 • Přehled hlavních změn v souvislosti s nařízením a směrnicí CRD IV a rychlý přehled navrhovaných změn v CRR II.
 • Změny v oblasti regulatorního kapitálu, úvěrového rizika, likvidity (LCR, NSFR, AMM DA), velkých expozic a páky oproti předcházející úpravě dle Basel II a současně v rámci jednotlivých verzí metodiky dle CRD IV.
 • Představení nových reportů na likviditu pro rok 2018 (novela additional liqudity monitoring metrics).
 • Představení nových reportů FINREP po začátku účinnosti IFRS 9.
 • Navrhované postupy zmírnění dopadu IFRS 9 do regulatorního kapitálu (CRR II, Basel).
 • Přehled změn ve vykazování operačního rizika a přistupování k expozicím vůči státům na základě změn navrhovaných EBA.
 • Změny v povinně zveřejňovaných informacích (Pilíř III).
 • Oblasti s komplexním a problematickým metodickým výkladem.
 • Nejčastější chyby při výkladu metodiky.

Přínosy

 • Pochopíte hlavní dopady CRD IV na prostředí vaší společnosti.
 • Získáte přehled o best practices při vykazování COREP a FINREP na českém trhu.
 • Poznáte hlavní metodické nejasnosti výkaznictví ČNB v roce 2016 a možnosti, jak při nich postupovat.
 • Budete moci diskutovat o dopadech a metodických nejasnostech s odborníky, kteří se podíleli a podílejí na implementaci v bankách na českém trhu.

Registrujte se na dvě a více školení z programu INTEREST pro finanční instituce a získejte slevu.

 • Dvě školení: 5% sleva z ceny obou školení
 • Tři školení: 10% sleva z ceny všech školení
 • Čtyři a více školení: 15% sleva z ceny všech školení
Termín

Regulatorní dopady související s regulací Basel III / CRD IV, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2018

Cena: 4 400,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení