Společenská odpovědnost je neoddělitelnou součástí naší firemní kultury, našich hodnot i obchodní strategie. Abychom pomohli neziskovým organizacím zefektivnit jejich činnost, pomáháme tím, co umíme. Naše odborné znalosti a dovednosti předáváme na školeních, které jsou pro neziskové organizace a sociální podniky zdarma.

Cesta k udržitelnosti

Projekt Cesta k udržitelnosti je vlajkovou lodí expertní pomoci KPMG Česká republika. Neziskovkám a sociálním podnikům poskytujeme bezplatně naše odborné služby – audit, daně, právo a poradenské služby. Pomáháme tak zefektivnit jejich fungování, minimalizovat administrativu a získat větší prostor pro přímou prospěšnou činnost.

V první fázi projektu vedou naši odborníci školení pro zástupce neziskového sektoru například v oblasti daňového poradenství, auditu výročních zpráv, vztahů se zákazníky nebo třeba ochrany osobních dat.

Ve druhé fázi projektu se neziskové organizace mohou přihlásit do servisních grantů, mentoringového porgramu nebo ročního partnerství, kde nabyté znalosti za školení ještě prohloubí.

Za systematické zapojování zaměstnanců do projektů společenské odpovědnosti jsme získali první místo v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci v soutěži TOP Odpovědná firma 2017.

Naše školení pro neziskové organizace:

  • probíhají každý rok v březnu až červnu,
  • jsou bezplatná,
  • konají se v hlavní budově společnosti KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8,
  • jsou určená zástupcům neziskových organizací s alespoň základní znalostí dané problematiky.
Jak oslovovat firemní dárce?
Jak oslovovat firemní dárce?
Ing. Anna Vaníčková
Mám zájem o školení (Zdarma)
Budeme mluvit o firemních dárcích, jejich motivaci, cílech a strategiích. O specifikách firemního světa a tipech, jak firemní dárce oslovit a zaujmout.
Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací
Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací
Ing. Alena Ozaniaková, FCCA
Mám zájem o školení (Zdarma)
Seznámíte se se zákonnými předpisy a základními charakteristikami auditu neziskových subjektů. Představíme vám také pravidla sestavování výroční zprávy a její obsahové náležitosti včetně účetní závěrky, grafické prezentace výkazů i celkového zpracování.
Daňové úlevy a povinnosti pro veřejně prospěšné organizace
Daňové úlevy a povinnosti pro veřejně prospěšné organizace
Cílem semináře zaměřeného na daně je seznámit zástupce veřejně prospěšných organizací s potenciálními daňovými povinnostmi. Na semináři vám budou představeny základní principy daňové legislativy týkající se veřejně prospěšných organizacích.
Řízení finančních rizik pro sociální podniky
Řízení finančních rizik pro sociální podniky
Ing. Šimon Kolář, FRM, Ing. Naďa Waldeckerová
Mám zájem o školení (Zdarma)
Seznámíte se se základními principy řízení rizik ve společnosti – zaměříme se především na operační a finanční rizika. Nebudeme se zabývat čtením výkazů, ale nastavením modelu vašeho podnikání a kontrolních mechanismů tak, abyste mohli plánovat, předvídat a včas ovlivňovat finanční zdraví vaší společnosti.
Vztahy se zákazníky pro neziskový sektor a sociální podniky
Vztahy se zákazníky pro neziskový sektor a sociální podniky
Ing. Martina Kopsová
Mám zájem o školení (Zdarma)
Zaměříme na práci s klienty a budování obchodních vztahů, způsoby odlišení se od konkurence a nástroje, které vám k tomu mohou pomoci.
Podnikatelské myšlení pro sociální podniky
Podnikatelské myšlení pro sociální podniky
Mgr. Jan Sedlář, Ing. Radek Chaloupka
Mám zájem o školení (Zdarma)
Účelem semináře je seznámit účastníky s tématy, která pravidelně řeší týmy ve velké komerční firmě, a způsoby jakými lze k těmto tématům přistupovat. Cílem kurzu je v první řadě účastníkům nabídnout inspiraci a přimět je k zamyšlení nad tím, v čem existuje příležitost pro zlepšení a v čem si naopak vedou dobře.
Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací
Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací
Působíte v neziskové organizaci a zajímá vás, jaká jsou právní pravidla pro obstarávání finančních zdrojů pro její činnost? Nemáte jasno v otázkách zaměstnávání v neziskovém sektoru? Pak je toto školení určeno právě vám. Dozvíte se, jaká jsou úskalí přijímání darů a dotací, pořádání veřejných sbírek a šíření reklamních sdělení. Věnovat se budeme i otázkám pracovního práva a jednání za právnickou o
General Data Protection Regulation (GDPR) pro neziskové organizace
General Data Protection Regulation (GDPR) pro neziskové organizace
Mgr. Viktor Dušek, Mgr. Ing. Ladislav Karas, LL.M.
Mám zájem o školení (Zdarma)
Workshop představí účastníkům Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR). GDPR ovlivní fungování všech organizací, které pracují s osobními údaji, ať už to jsou obchodní společnosti nebo veřejné či nevládní a neziskové organizace. Jedná se o největší legislativní změnu v oblasti osobních údajů za posledních 20 let a všechny typy organizací se musí sladit s
Jak na granty a dotace – tipy a triky!
Jak na granty a dotace – tipy a triky!
Zdeňka Součková, Eva Lacinová, Barbora Hořavová
Mám zájem o školení (Zdarma)
Školení je zaměřeno na projektový cyklus v rámci národních i evropských dotačních /grantových programů. Školení má za cíl seznámit posluchače s tím, jak co nejlépe přistoupit k tvorbě žádosti, jak zvolit správný cíl, na co si dát pozor při psaní projektového záměru, sestavování rozpočtu a jak se vyvarovat běžných chyb při plánování harmonogramu či udržitelnosti projektu.
Marketing a zákaznická zkušenost pro neziskové organizace
Marketing a zákaznická zkušenost pro neziskové organizace
Tomáš Potměšil, Roman Maco, Jiří Machala
Mám zájem o školení (Zdarma)
Školení vás v první části provede moderními trendy dnešního marketingu. Naučíte se, jak využívat účinné marketingové nástroje, jak získat a udržet nové klienty nebo proč je důležité PR a obsahový marketing. Ve druhé části se pak dozvíte, proč se o zákaznické zkušenosti v poslední době tolik mluví. Také se dozvíte, co zákaznická zkušenost vlastně je, jak ji neustále zlepšovat a také řídit.