Podnikatelské myšlení pro sociální podniky

Účelem semináře je seznámit účastníky s tématy, která pravidelně řeší týmy ve velké komerční firmě, a způsoby jakými lze k těmto tématům přistupovat. Cílem kurzu je v první řadě účastníkům nabídnout inspiraci a přimět je k zamyšlení nad tím, v čem existuje příležitost pro zlepšení a v čem si naopak vedou dobře.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

  • Pracovníkům neziskových organizací a sociálních podniků, kteří mají zájem zahájit nebo již provozují podnikatelskou činnost navázanou na hlavní cíle organizace. Prostřednictvím této činnosti chtějí přispět k finanční nezávislosti, naplnění poslání či dalším cílům.

Program

  • Podnikatelské dovednosti
  • Nastavování podnikové strategie
  • Můj produkt, jeho zkvalitňování a moje cílová skupina
  • Identifikace obchodních příležitostí, prodej a udržování kontaktů
  • Plánování v oblasti lidských zdrojů, motivace
  • Sledování efektivity podnikání, cenotvorba
  • Evaluace vlastní podnikatelské činnosti
  • Sdílení zkušeností, společné hledání řešení manažerských problémů

Přínosy

  • Inspirujete se principy podnikatelského myšlení ziskové organizace a příběhy ostatních účastníků semináře, které vám mohou pomoci se startem, udržením či rozvojem podnikatelské činnosti organizace.fsedl

Termín

Podnikatelské myšlení pro sociální podniky

Cena: Zdarma
Mám zájem o školení