Anti-bribery a corruption

Specifický modul Compliance Management Programme

Komu je program určen

  • Zaměstnancům Compliance oddělení
  • Interním auditorům
  • Vrcholovému managementu

Program

  • Přehled a výklad relevantních globálních a lokálních právních předpisů, standardů a zásad nejlepší praxe (FCPA, UKBA, relevantní ustanovení NOZ/ZOK, TZ, TOPO a soutěžních předpisů)
  • Možnost vyvinění právnické osoby – role compliance management systému
  • Jaké kontrolní mechanismy může společnost zavést - význam, cíle a přínosy protikorupčního programu?
  • Jak nastavit efektivní anti-bribery a anti-corruption program – kritické aspekty při zavádění protikorupčního programu
  • Hodnocení účinnosti protikorupčního programu
  • Nejčastější případy porušování aneb, na co bychom si měli dát pozor
  • Příklady z praxe
Termíny

Anti-bribery a corruption

14. 4. 2020 09:00–16:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 8 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 7 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály, dopolední i odpolední občerstvení a společný oběd. Školení probíhá v českém jazyce.