Compliance – jak na ni prakticky z právního i riskového pohledu

V první části se seznámíte s compliance z právního pohledu, co je jejím obsahem a jaká rizika jsou spojena s neplněním povinností v oblasti compliance pro společnost i její management. V druhé části se dozvíte praktické dopady pro komerční společnosti, jakým způsobem může společnost přistoupit k řízení compliance, jak tuto roli zařadit do řídících struktur a efektivně řídit compliance rizika.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Vrcholovému managementu společnosti.
 • Členům vedení společnosti odpovědným za řízení rizik.
 • Podnikovým právníkům a pracovníkům společnosti, kteří se ve své každodenní praxi zabývají problematikou compliance.
 • Vedoucím vnitřního auditu.

Program

 • Jaké oblasti práva mají vliv na správné řízení compliance společnosti (pracovní právo, antikorupční úprava, hospodářská soutěž, trestní odpovědnost, daňová problematika, ochrana osobních údajů, AML, ochrana životního prostředí apod.).
 • Odpovědnost společnosti a jejího managementu za neplnění povinností compliance – civilní, správní a trestněprávní.
 • Příklady z praxe.
 • Zařazení compliance do řízení společnosti.
 • Určení exponovaných zaměstnanců.
 • Průběžné řízení compliance rizika.
 • Tvorba compliance matice.

Přínosy

 • Seznámíte se s tím, co by mělo být předmětem právní compliance a proč.
 • Získáte praktický přehled, jak ke compliance přistupovat a jaké efektivní mechanismy zavést.
 • Dozvíte se celou řadu aktuálních a praktických informací z různých oblastí, které by měly být předmětem compliance.
Termín

Compliance – jak na ni prakticky z právního i riskového pohledu

Cena: 5 300,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení