DPH u mezinárodních obchodních transakcí – příklady z praxe

Díky příkladům obchodních transakcí z praxe získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH v zahraničním obchodu. Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování těchto služeb, a budete schopni definovat rizikové oblasti a navrhovat jejich řešení.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Výkonným a obchodním manažerům firem a zaměstnancům daňových či účetních oddělení, kteří mají ve svém portfoliu klienty s obchodními transakcemi s mezinárodním prvkem (dovozy, vývozy, pořízení či dodání zboží do EU).
 • Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení či logistických a ekonomických útvarů, případně celním deklarantům, kteří si potřebují prohloubit dosavadní znalosti dané problematiky.

Program

 • Obchodování se zbožím v rámci EU:
  • dodání zboží do EU – podmínky osvobození,
  • přemístění vlastního zboží v rámci EU,
  • zvláštní režimy:
   • třístranné a vícestranné (řetězové) transakce,
   • konsignační sklady,
   • zasílání zboží,
  • vykazování – souhrnné hlášení, Intrastat,
  • DPH přístup k organizační složce.
 • Poskytování a přijímání služeb v přeshraničních vztazích:
  • přepravní služby,
  • DPH přístup k organizační složce.
 • Obchodování se zbožím se zeměmi mimo EU:
  • nepřímý vývoz.

Přínosy

 • Porozumíte poskytování a přijímání služeb v přeshraničních vztazích, seznámíte se se základními pojmy.
 • Budete schopni identifikovat, jaká rizika plynou ze současného nastavení transakce poskytování služeb mimo Českou republiku.
 • Dokážete se zorientovat v problematice zvláštních režimů obchodování se zbožím.
 • Na konkrétních příkladech se naučíte prakticky aplikovat nové poznatky, například vyplnit formuláře souhrnného hlášení či Intrastat.
Termín

DPH u mezinárodních obchodních transakcí – příklady z praxe

Cena: 4 500,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení